ورزش های سه گانه

پنجشنبه 25 بهمن 1397

رئیس هیأت: مهدی ریوندی                      شماره تماس: 09122230384

دبیر هیأت: هاشم گلزرند                         شماره تماس: 09353504009

نایب رئیس هیات بانوان: شراراه بازرگان      شماره تماس: 09347682095

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076