اخبارو هماهنگي مربيان ورزش بانوان موسسه ورزش و تفريحات سالم كيش

موسسه ورزش و تفریحات سالم با همکاری هیئت نجات غریق و غواصی جزیره کیش در نظر دارد یک دوره کلاس آماده سازی نجات غریق درجه 2 ویژه آقایان برگزار نماید .

مجموعه های تفریحی و ورزشی