آخرین خبرها

خبرهای بیشتر

ارتباط با مدیریت

آب و هوای کیش

وضعیت کنونی:شب تا قسمتی ابری
دمای کنونی هوا: 26  • جمعهchevron_left وضعیت: روز ابری بیشترین دما: 27 کمترین دما: 26
  • شنبهchevron_left وضعیت: روز ابری بیشترین دما: 29 کمترین دما: 26
  • یکشنبهchevron_left وضعیت: پرباد بیشترین دما: 26 کمترین دما: 25
  • دو شنبهchevron_left وضعیت: آفتابی بیشترین دما: 27 کمترین دما: 24
  • سه شنبهchevron_left وضعیت: روز تا قسمتی ابری بیشترین دما: 26 کمترین دما: 24
  • چهارشنبهchevron_left وضعیت: پرباد بیشترین دما: 26 کمترین دما: 25

مجموعه های تفریحی و ورزشی