تنیس روی میز

پنجشنبه 25 بهمن 1397

رئیس هیأت: ایرج شرف زاده                        شماره تماس: 09122191952

دبیر هیأت: محمدامین اردوخانی                      شماره تماس: 090331807234

خزانه دار: محمدامین اردوخانی

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076