ورزش های همگانی

یکشنبه 8 اردیبهشت 1398

رئیس هیأت: مهدی افشون                                  شماره تماس: 09125020245

دبیر هیأت: سلیمه محمدی                                   شماره تماس: 09362482397

نایب رئیس آقایان:                                           شماره تماس:

نایب رئیس بانوان: کبری محمدی                           شماره تماس:

خزانه دار:

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076