ورزش های دانشگاهی

شنبه 22 خرداد 1400

رئیس هیأت: مهدی فلاحتی                          شماره تماس: 

دبیر هیأت: نازنین المعی                             شماره تماس: 09125476714                     

خزانه دار: ابوطالب خوبیاری

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076