نجات غریق و غواصی

پنجشنبه 25 بهمن 1397

رئیس هیأت: عزیزاله فرضی پور                       شماره تماس: 09126073540

دبیر هیأت: نوراله بیرانوند                                شماره تماس: 09166698766

نایب رئیس بانوان: مهرانگیز گل میشی                  شماره تماس: 09125656533

خزانه دار: حمید رضا محمدزاده خیاط

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076