اسکیت

پنجشنبه 25 بهمن 1397

رئیس هیأت: علیرضا شمشادیان                         شماره تماس: 09347683915

دبیر هیأت: احمد بهاردوست

نایب رئیس بانوان: الهام شارقی                            شماره تماس: 09390210551

خزانه دار: ضرغام ترابی

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076