انجمن های ورزشی

یکشنبه 8 اردیبهشت 1398

رئیس هیأت: آقای میلاد بناء                             شماره تماس: 09121570014

خزانه دار: خانم مرادزاد                         

رئیس کمیته سپک تاکرا: خانم سحر حجازی      

رئیس کمیته فوتبال رومیز: آقای سید جواد ذاکر رضوی       

رئیس کمیته بیس بال و سافت بال: آقای محمد بهرام مصیری   

رئیس کمیته دارت: آقای رضا راه چمنی    

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076