فوتبال

پنجشنبه 25 بهمن 1397

رئیس هیأت: محمود پازوکی                               شماره تماس: 09347694207

دبیری هیأت:                                                 شماره تماس: 

نایب رئیس آقایان: 

نایب رئیس بانوان: مهسا پازوکی                                  شماره تماس: 09124038531

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076