هنرهای رزمی

دوشنبه 20 خرداد 1398

رئیس هیأت: احمد پاکنهاد                               شماره تماس: 09213317315

دبیر هیات: علی رضوانی                               شماره تماس: 09355336318

نائب رئیس آقایان: علیرضا ابراهیمی                  

نائب رئیس بانوان: ژاله پیش یسن                       

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076