تکواندو

پنجشنبه 25 بهمن 1397

سرپرست هیأت: سلمان پور شیوایی                        شماره تماس: 09396637778

دبیر هیأت:                                                      شماره تماس: 

نایب رئیس آقایان:

نایب رئیس بانوان:

خزانه دار:

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076