تیراندازی با تفنگ

پنجشنبه 25 بهمن 1397

رئیس هیأت: علی اصغر جمالی                              شماره تماس: 

دبیر هیأت: مهیار حسین نیا                              شماره تماس: 09347691433

نایب رئیس بانوان: رقیه عاشوری                       شماره تماس: 09019498577

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076