گلف

پنجشنبه 25 بهمن 1397

رئیس هیأت: سمیرامیس محمدی آریا                             شماره تماس: 09308808211

دبیر هیات: حمید علایی                                            شماره تماس: 09303309807

خزانه دار: علیرضا کشاورزیان

نائب رئیس بانوان: مینا حسینی

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076