ژیمناستیک

پنجشنبه 25 بهمن 1397

رئیس هیأت: سید محمد صادق سعادت                         شماره تماس: 09171182513

دبیر هیأت: ماهان باژرنگ

نایب رئیس آقایان: سید محمد سعادت

خزانه دار: ابوالفضل شمسی رهنی

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076