ووشو

پنجشنبه 25 بهمن 1397

رئیس هیأت: محمدرضا قهاری                            شماره تماس: 09347693933

دبیر هیأت: محمدرضا طالبی                              شماره تماس: 09347698668

نایب رئیس بانوان: ساره سادات سید غریب            شماره تماس: 09363770835

خزانه دار: سیاوش سبحانی

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076