ورزش های همگانی

یکشنبه 8 اردیبهشت 1398

رئیس هیأت: مهدی افشون                                شماره تماس: 09125020245

دبیر هیأت: محمدجواد حسین پور

نایب رئیس آقایان: سید محمد صادق سعادت                شماره تماس: 09171182513

نایب رئیس بانوان: نیلوفر ذکاوت                             شماره تماس: 09174499466

خزانه دار: ابوالفضل شمسی رهنی

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076