ورزش های همگانی

یکشنبه 8 اردیبهشت 1398

رئیس هیأت: سید محمد سعادت                                شماره تماس: 09178004200

دبیر هیأت:

نایب رئیس آقایان: سید محمد صادق سعادت

نایب رئیس بانوان: نیلوفر ذکاوت

خزانه دار:

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076