هندبال

پنجشنبه 25 بهمن 1397

رئیس هیأت: محمدرضا گل مینا اصفهانی                         شماره تماس: 09039058200

دبیر هیأت: حسین رجبی

نایب رئیس بانوان: فروغ سادات منقاد

خزانه دار: عبدالمحمد پا طلا

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076