تنیس

پنجشنبه 25 بهمن 1397

رئیس هیأت: نصراله حاتمی                                  شماره تماس: 09121872003

دبیر هیأت: برزو تقوی رفسنجانی

نایب رئیس آقایان: یوسف کردی داریان

نایب رئیس بانوان: مهین حامی

خزانه دار: مجید تقوی رفسنجانی

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076