روز دوشنبه صورت می گیرد؛ پرونده اولین دوره لیگ والیبال بانوان بسته می شود/ اهدا جام قهرمانی به «دیپلمات» رونمایی از چهره قهرمان لیگ والیبال بانوان جزیره کیش

روز دوشنبه صورت می گیرد؛ پرونده اولین دوره لیگ والیبال بانوان بسته می شود/ اهدا جام قهرمانی به «دیپلمات» رونمایی از چهره قهرمان لیگ والیبال بانوان جزیره کیش

جام قهرمانی نخستین دوره مسابقات لیگ والیبال بانوان جزیره کیش - جام دیپلمات - روز دوشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه اهدا خواهد شد.