هیأت مدیره

امیر عرب
رئیس هیأت مدیره موسسه ورزش و تفریحات سالم

ادامه

حمید استیلی
نایب رئیس هیأت مدیره موسسه ورزش و تفریحات سالم

ادامه

زهرا نعمتی
عضو هیأت مدیره موسسه ورزش و تفریحات سالم

ادامه

ابراهیم ارزانی
عضو هیأت مدیره موسسه ورزش و تفریحات سالم

ادامه

حسین آسمانی
عضو هیأت مدیره موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش

ادامه

آلبوم ها

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076