نفرات برتر مسابقات شنا بانوان در جام رمضان معرفی شدند

چهارشنبه 1 خرداد 1398
نفرات برتر مسابقات شنا بانوان در7 رده سنی با حضور 102 ورزشکار معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه ورزش و تفریحات سالم، یکدوره مسابقات شنا بانوان به مناسبت ماه مبارک رمضان در روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخ29 و 31 اردیبهشت ماه در مجموعه استخرکرانه، با حضور102 ورزشکار در 7 رده سنی  و در ماده های 25، 50 و 100 متر آزاد و 50 متر قورباغه برگزار شد که در پایان نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.

شناگران تیم :

50 متر آزاد  رده سنی   زیر 8  تا 10سال

ریحانه دادو               مقام اول

هلیا علایی                 مقام دوم

روشا رضایی             مقام سوم

100  متر آزاد  رده سنی 11 سال

هانا دهمیانی              مقام اول

محیا غلامی               مقام دوم

آیلا ستها                 مقام سوم

100 متر آزاد  رده سنی 12 سال

آتنا برخان               مقام اول

تینا فعال                  مقام اول

مریم قناتیان            مقام سوم

100 متر آزاد رده سنی 13 تا 14 سال

رها وریسی خانی       مقام اول

مهرانا پیرهادی          مقام دوم

آوا رئوفی نیا            مقام سوم

100 متر آزاد رده سنی 15 تا 17 سال

عسل وفایی              مقام اول

مریم افشاری            مقام دوم

مریم مزینانی            مقام سوم

50 متر قورباغه رده سنی 8 تا 10 سال

ریحانه دادو                 مقام اول

هلیا علایی                  مقام دوم

روشا رضایی               مقام سوم

50 متر قورباغه رده سنی 11 سال

هانا دهمیانی              مقام اول

آیلا ستها                  مقام دوم

محیا غلامی             مقام سوم

50 متر قورباغه  رده سنی 12 سال

تینا فعال                   مقام اول                                                                                                     

آتنا برخان               مقام دوم                                                                                          

آیلین محققیان         مقام سوم     

   50 متر قورباغه  ره سنی 13 تا 14 سال

مهرانا پیرهادی          مقام اول

آوا رئوفی نیا           مقام دوم

رها ویسی خانی      مقام سوم                                                                                                                               

50 متر قورباغه رده سنی 15 تا 17 سال

عسل وفایی            مقام اول

مریم مزینانی         مقام دوم

مریم افشاری         مقام سوم

شناگران عموم :

25 متر آزاد رده سنی 8 سال

مهرانا احمدی            مقام اول

مارال احمدی          مقام دوم

آوا رحیمی             مقام سوم

25 متر آزاد رده سنی زیر 8 سال

فاطمه غفوری            مقام اول

هانا پور آزاد          مقام دوم

آیلین بابایی              مقام سوم

50 متر آزاد رده سنی 9 تا 10 سال

فریما احمدی            مقام اول

آناهیتا کریمی          مقام دوم

النا آدین فر             مقام سوم

50 مترآزاد رده سنی 11 تا 15 سال

یگانه بناوند             مقام اول

پارمیدا پیری          مقام دوم

هلیا واسعی             مقام سوم

50 متر آزاد رده سنی 19 تا 25 سال

نادیا احمدی            مقام اول

یاسمن افشار زاده      مقام دوم

نگین شاهرخیان        مقام سوم

50 متر آزاد رده سنی 26 تا 30 سال

شیوا کرمی                 مقام اول

الهام مهرابی مقدم       مقام دوم

صاحبه پور عسکری  مقام سوم

50 متر آزاد رده سنی 26 تا 30 سال

شیوا کرمی                 مقام اول

الهام مهرابی مقدم       مقام دوم

صاحبه پور عسکری  مقام سوم

50 متر آزاد رده سنی 31 سال  به بالا

عسل باقری                 مقام اول

مریم محمد نژاد         مقام دوم

رضیه حافظی            مقام سوم

 

آلبوم ها

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076