سرپرست

                 محمد تقی امیری خراسانی

                   عضو هیأت علمی

                      دانشیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان (1390 تا کنون)

                  مدارک تحصیلی

 • دکتری علوم ورزشی (بیومکانیک تمرینی)؛ دانشگاه مالایای مالزی (2010)؛ (شاگرد اول)
 • کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان (1386)؛ (شاگرد اول)
 • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان ( 1384)؛ (شاگرد اول)
 • دیپلم ریاضی فیزیک؛ دبیرستان شهداء 10 (1379)

                مدارک ورزشی

 1. دوره دانش افزایی مربیان A آسیا از فدراسیون فوتبال؛ (1395)
 2. دوره دانش افزایی مربیان فوتبال از فدراسیون فوتبال؛ (1394)
 3. دوره مدرسی گرم کردن 11+ فوتبال؛ (1392)
 4. دوره دانش افزایی A از کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ (1390)
 5. مدرک برنامه ریزی، آماده سازی و ارزیابی جلسات مربیگری از فدراسیون فوتبال انگلستان؛ (1388)
 6. مدرک مربیگری فوتبال A از کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ (1388)
 7. مدرک مربیگری فوتبال B از کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ (1386)
 8. مدرک مربیگری فوتبال C از کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ (1384)
 9. مدرک مربیگری فوتبال D از فدراسیون فوتبال ایران؛ (1382)
 10. مدرک مربیگری شنا درجه 3 از فدراسیون شنا ایران؛ (1382)

                  سوابق اجرایی

 1. مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان (95 تا 98)
 2. عضو هیأت رییسه فدراسیون ورزش­های همگانی (96 تا کنون)
 3. عضو هیأت مدیره باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان (فصل مسابقاتی 97-96)
 4. عضو شورای آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان (95)
 5. سرپرست تیم تنیس روی میز دانشگاه شهید باهنر کرمان، المپیاد ورزشی دانشگاهی، دانشگاه فردوسی­مشهد (تابستان 95)
 6. مسئول ورزش فوق برنامه اعضا هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان (بهمن 94 تا کنون)
 7. مسئول آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان (پاییز 94 تا کنون)
 8. قائم مقام باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان (فصل مسابقاتی 94-93)
 9. عضو کمیته راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان (93 تا 95)
 10. سرپرست تیم تنیس روی میز دانشگاه شهید باهنر کرمان، المپیاد ورزشی دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی (تابستان 93)
 11. عضو کمیته فوتبال باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان (93)
 12. نایب رییس هیأت مدیره کانون مربیان فوتبال استان کرمان (92 تا کنون)
 13. مدیر روابط بین الملل مسابقات مقدماتی جوانان آسیا، ایران، کرمان (پاییز 92)
 14. عضو کمیته فنی مسابقات مقدماتی جوانان آسیا، ایران، کرمان (پاییز 92)
 15. مسئول کمیته فوتبال دانشگاه شهید باهنر کرمان (90 تا کنون)
 16. کارشناس و مفسر فوتبال در شبکه تلویزیونی استان کرمان (90-91)
 17. مسئول کمیته آموزش و تحقیقات باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان (89 90)
 18. مدیر روابط بین الملل باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان (89 90)
 19. دستیار فنی آقای فلمینگ سریتسلف، مدیر فنی تیم های پایه باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان (89 90)
 20. عضو کمیته فنی باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان (89 90)
 21. سرمربی تیم فوتبال UM Sport FC  مالزی در MUSUM Uni League و KL League (2009)
 22. نماینده امور روابط بین الملل باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان (87)
 23. مشاور علمی باشگاه فوتبال ذغالسنگ کرمان (86)
 24. مدیرعامل شرکت اتحاد هوشمندان (86 تا 88)
 25. مشاور بیومکانیک؛ تیم رباتیک کرمان ربات (مسابقات ایران، آمریکا و چین؛ 85 تا 88 )
 26. کارشناس فوتبال؛ خبرگزاری ایسنا کویر (86-85)
 27. مسئول گروه نهضت داوطلبین؛ هشتمین المپیاد دانشجویی کشور، کرمان (85)
 28. کارشناس ورزشی؛ برنامۀ رادیویی کرمان سلام (85)
 29. سرمربی تیم فوتبال دانشگاه شهید باهنر کرمان ( بهمن 84 تا تیر 86)
 30. سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان پاس مرصاد کرمان (84)
 31. دبیر هیأت پینگ پنگ استان کرمان (خرداد 84 تا شهریور 84)
 32. سرمربی تیم فوتبال مدرسه جمهوری اسلامی ایران در کیف، اوکراین (82)
 33. بازیکن تیم فوتبال دانشگاه شهید باهنر کرمان ( 84-79)
 34. بازیکن تیم فوتبال صنعت مس کرمان ( 82-78)

                 سوابق آموزشی

 1. مدرس بیومکانیک توصیفی، دانشگاه شهید باهنر کرمان (90 تا کنون)
 2. مدرس آزمایشگاه بیومکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان (90 تا کنون)
 3. مدرس متون تخصصی، دانشگاه شهید باهنر کرمان (90 تا کنون)
 4. مدرس روش تحقیق، دانشگاه شهید باهنر کرمان (90 تا کنون)
 5. مدرس فوتبال تخصصی 1 و 2، دانشگاه شهید باهنر کرمان (90 تا کنون)
 6. مدرس تربیت بدنی عمومی 1 و 2؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان (89 تا کنون)
 7. مدرس تخصصی کانون مربیان فوتبال ایران، همایش کیش (تیر 89)
 8. مدرس تخصصی هیأت فوتبال استان کرمان، دوره دانش افزایی مربیان مدارس فوتبال (تیر 89)
 9. مدرس تخصصی باشگاه صنعت مس کرمان (90-89)
 10. معلم تربیت بدنی؛ دبستان غیرانتفاعی شهید مهدوی (سال تحصیلی 83-82)
 11. مدرس فوتبال تخصصی 1 و 2؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان (سال تحصیلی 85-84 و 86-85)
 12. مدرس فوتبال تخصصی 1؛ دانشکده شهید چمران کرمان (سال تحصیلی 85-84 و 86-85)
 13. مدرس آمادگی جسمانی؛ دانشکده شهید چمران کرمان (سال تحصیلی 85-84 و 86-85)
 14. مدرس درس تمرینات با وزنه؛ دانشکده شهید چمران کرمان (سال تحصیلی 85-84 و 86-85)

              کارگاه های علمی و تخصصی شرکت کرده

 1. ضوابط و مقررات دانشگاهی (دکتر تراز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1392)
 2. آموزش و ارزیابی درس تربیت بدنی (1) در دانشگاه­ها (دکتر مفلحی و آقای روح­الهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1392)
 3. روش تدریس (دکتر علوی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1391)
 4. حمایت های مالی در ورزش (دکتر شریفیان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1390)
 5. مدیریت اماکن ورزشی و بازاریابی ورزشی در کشورهای ایتالیا و فرانسه (دکتر قهرمان تبریزی و دکتر شریفیان،    دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1390)
 6. آسم ورزشی (دکتر معرفتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1390)
 7. الکترومیوگرافی (دکتر بحرپیما، دانشگاه تهران، تهران، 1390)
 8. دوپینگ در فوتبال (دکتر هاشمیان، فدراسیون فوتبال، کرمان، 1390)
 9. آکادمی فوتبال (آقای روته مولر، آکادمی ملی فوتبال، تهران، 1388)
 10. فیزیولوژی فوتبال (دکتر رجبی، آکادمی ملی فوتبال، تهران، 1388)
 11. تجزیه و تحلیل حرکتی (پرفسور کوان، مرکز ورزشی، دانشگاه مالایا، مالزی، 1388)
 12. بیومکانیک عضله (پروفسور هرزوگ، بخش مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه مالایا، مالزی، 1388)
 13. گرم کردن در فوتبال (پروفسور گرکسون، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1385)
 14. نهضت داوطلبین (دکتر حمیدی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1385)

      کارگاه های علمی و تخصصی به عنوان مدرس

 1. آشنایی مقدماتی با نحوۀ نوشتار و ارسال مقالات ISI، 1394
 2. گرم کردن فیفا +11، 1394
 3. سیستم تجزیه و تحلیل حرکت با موشن آنالایزور، 1394
 4. بیومکانیک فوتبال، هیأت فوتبال شهرستان رفسنجان، 1393
 5. بیومکانیک کاربردی در دیگر گرایشات علوم ورزشی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، 1391
 6. بیومکانیک توصیفی مهارتهای ورزشی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، 1391
 7. آشنایی مقدماتی با نگارش مقالات ISI، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، 1391
 8. آکادمی فوتبال در باشگاه های حرفه ای اروپا، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، 1391
 9. ارزیابی مهارتهای فوتبال و شناسایی خطاهای مهارتی، هیأت فوتبال استان کرمان، کرمان، 1389
 10. استعدادیابی در فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، کرمان، 1389
 11. استعدادیابی در فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، رفسنجان، 1389
 12. اصطلاحات تخصصی زبان انگلیسی در فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، کرمان، 1389
 13. اصطلاحات تخصصی زبان انگلیسی در فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، رفسنجان، 1389
 14. فاکتورهای جسمانی و روانی بازیکنان نخبه فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، کرمان، 1389
 15. فاکتورهای جسمانی و روانی بازیکنان نخبه فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، رفسنجان، 1389
 16. آگاهی محیطی و ادراک در فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، کرمان، 1389
 17. آگاهی محیطی و ادراک در فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، رفسنجان، 1389
 18. گرایشات فوتبال حرفه ای امروزه، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، کرمان، 1389
 19. گرایشات فوتبال حرفه ای امروزه، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، رفسنجان، 1389
 20. آنالیز مسابقات فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، کرمان، 1389
 21. اصول تمرین در فوتبال، کانون مربیان فوتبال ایران، کیش، 1389

         جوایز و افتخارات مدیریتی

 1. رتبه اول رشد عملکرد (15 پله رشد) (سال 95، رتبه 28؛ سال 96 رتبه 13) (شاخص­های تخصصی)
 2. بهترین کاروان ورزشی آسیایی و پاراآسیایی استان کرمان در ادوار تاریخ 1397 (22 نماینده، 12 آسیایی  و 10 پاراآسیایی)
 3. دومین استان برتر در برگزاری برنامه­های هفته جوان 1397
 4. دومین استان برتر سمن­های جوان در حوزه بانوان 1397
 5. دومین استان برتر در صدور اعتبارنامه سمن­های جوان 1397
 6. استان برتر در رشد برگزاری ستادهای ساماندهی جوانان 1396
 7. دستگاه برتر در برگزاری برنامه­های دهه فجر 1396
 8. سومین استان برتر در خیرین ورزشی یار و ورزشی ساز 1396

          جوایز و افتخارات علمی

 1. نویسنده برتر در زمینه علوم ورزشی در استان کرمان (1395)
 2. پژوهشگر برتر دانشگاه در علوم ورزشی (1393)
 3. قرار گرفتن بین 10 مقاله برتر از دیدگاه Journal of Sport Medicine and Physical Fitness:

The Acute Effects of Combined Static and Dynamic Stretch Protocols on Fitness Performances in Soccer Players

 1. رتبه نخست مقالات علمی از دیدگاه پایگاه اطلاعات علمی BioMedLib برای مقالۀ:

Acute effect of static and dynamic stretching on hip dynamic range of motion during instep kicking in professional soccer players.

 1. رتبه نخست مقالات علمی از دیدگاه پایگاه اطلاعات علمی BioMedLib برای مقالۀ:

Biomechanical responses of thigh and lower leg during 10 consecutive soccer instep kicks.

 1. احراز رتبه نخبگی 1388
 2. قهرمانی مسابقات ربوکاپ 1386
 3. شاگرد اول کارشناسی ارشد 1386
 4. شاگرد اول کارشناسی 1384

جوایز و افتخارات ورزشی

 1. قهرمانی سوپرجام کاپ MASUM به عنوان سرمربی تیم UMFC مالزی، 2009
 2. مقام اول در دور اول و مقام سوم لیگ برتر استان کرمان به عنوان سرمربی تیم پاس کرمان، 1384
 3. مقام چهارمی لیگ اول دانشجویی به عنوان بازیکن تیم دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1383
 4. قهرمانی لیگ دو دانشجویی به عنوان بازیکن تیم دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1382
 5. مقام تیم اخلاق در تورنومنت بین المللی دهه فجر در اوکراین به عنوان سرمربی تیم فوتبال مدرسه جمهوری اسلامی ایران81
 6. مقام دوم مسابقات امید به عنوان بازیکن تیم صنعت مس کرمان، 1380
 7. مقام سوم مسابقات جوانان به عنوان بازیکن تیم صنعت مس کرمان، 1379

مقالات پژوهشی (ISI و ISC)

1. Saadatian A, Sahebozamani M, Karimi M, Sadegi M, Amiri-Khorasani, M. (2019) The Effect of 8-Week Total Body Resistant Suspension Exercises on Shoulder Joint Proprioception in Overhead Athletes with Impingement Syndrome: A Randomized Clinical Trial Study, Journal of Rafsanjan University Medicine and Science (ISC Cited Publication: in Persian), 17 (12): 1095-1106.

 1. Akbari, H, Sahebozamani, M, Daneshjoo, A, Amiri-Khorasani M. (2018)  Effect of the FIFA 11+ Programme on Vertical Jump Performance in Elite Male Youth Soccer Players, Montenegrin Journal of Sports Science Medicine (Scopus & ISC Cited Publication) 7(2):
 2. Akbari. H, Sahebozamani. M, Daneshjoo. A, Amiri-Khorasani. M. (2018) Which One of the Controlled Drop Vertical Jump or the Soccer-Specific Tasks Is More Appropriate to Identify Soccer Players at Risk for ACL Injury? Sport Medicine Studies (ISC Cited Publication: in Persian), 10 (23): 101-116.
 3. Saadatian, A, Sahebozamani, M, Amiri-Khorasani M, Karimi, M, Sadeghi, M. (2018) Comparing Shoulder Joint Functional Range of Motion in Overhead Athletes with and without Shoulder Impingement Syndrome: A Cross-Sectional Study, Journal of Rehabilitation Sciences and Research (ISC Cited Publication: in Persian), 5: 31-35.
 4. Safarzadeh, M, Daneshjoo, A, Amiri-Khorasani, M. (2018) The Immediate Effect of Two Types of Slow and Fast Dynamic Stretching after Functional Fatigue on Knee Flexion in Professional Male Volleyball Players, Journal of Research in Sport Rehabilitation, (ISC Cited Publication: in Persian), 6 (11): 43-52.
 5. Abasi, A, Mohammadipour, F,  Amiri-Khorasani M. (2018) Effect of variation in stiffness of shoe sole and different height Ianding on kinematics Knee Joint in Single-Ieg Landing, Journal of Rehabilitation Medicine, (ISC Cited Publication: in Persian), 7 (1): 126-137.
 6. Arianasab, H, Mohammadipour, F,  Amiri-Khorasani M. (2017) Comparison of knee joint kinematics during a countermovement jump among different sports surfaces in male soccer players, Science and Medicine in Football (ISI Cited Publication), 1(1): 74-79.
 7. ShahidiZandi, Z, AmirSeyfaddini, M, Amiri-Khorasani M. (2017) Evaluation of Lower Extremity Kinematic Characteristics during Single-Leg Landing from Different Heights in Patients with Knee Valgus Deformity, Journal of Rehabilitation Medicine (ISC Cited Publication: in Persian), 6(1): 122 -131.
 8. Naseri-Rohani, M, Amiri-Khorasani M, AmirSeyfaddini, M. (2016) The effect of non-stability surface of support leg on the instep kicking kinematics in soccer players, Journal of Research in Medicine Sport and Technology (ISC Cited Publication: in Persian), 19(11): 1-6.
 9. Sharifi, N, AmirSeyfaddini, M, Amiri-Khorasani M. (2016) Effect of Fatigue on Knee Kinematics during Countermovement Jumps in Female Students of Physical Education with Valgus Knee Deformity, Iranian Rehabilitation Journal (ISC Cited Publication: in Persian), 14(2): 18-24.
 10. Amiri-Khorasani M, Calleja-Gonzalez, J. (2016) Acute Effect of Different Combined Stretching Methods on Acceleration and Speed in Soccer Players, Journal of Human Kinetics (ISI Cited Publication), 1(50): 179–186.
 11. Amiri-Khorasani M, Kellis F. (2015) Acute Effects of Different Agonist and Antagonist Stretching Arrangements on Static and Dynamic Range of Motion, Asian Journal of Sports Medicine (Scopus & ISC Cited Publication) 6(4): e26844.
 12. Imanizadeh, S, Sahebozamani, M, Amiri-Khorasani M. (2015) Effect of Soccer Specific Functional Fatigue On hip and knee Joints Kinematics In professional players during Landing, Journal of Research in Medicine Sport and Technology (ISC Cited Publication: in Persian), 26(10): 12-20.
 13. Amiri-Khorasani M, MogharabiManzari, M. (2014) Effect of static and dynamic stretching during warm-up on balance in physical education female students, Journal of Research in  Rehabilitation Science (ISC Cited Publication: in Persian), 10 (5):
 14. Pakravan, F, AmirSeyfaddini, M, Amiri-Khorasani M. (2014) The effect of relative lower leg length on stretch- shotening cycle kinematics in physical education female students at shahid bahonar university of kerman, Journal of Research in Sport Rehabilitation (ISC Cited Publication: in Persian), 5 (3): 51-68.
 15. Salari-Askar, M, Zarezadeh, M,  Amiri-Khorasani M. (2014) Effect of Perceptual-motor Training on Dynamic Balance in Boyes Aged 11-14 Years with Mental Retarded, Journal of Research in  Rehabilitation Science (ISC Cited Publication: in Persian), 10 (1): 139-150.
 16. Amiri-Khorasani M, (2014) Number of Trials Necessary to Achieve High Biomechanical Responses of Lower Extremity Joints during Soccer Instep Kicks. Journal of Movement Sciences & Sports (ISC Cited Publication), 6(22) .
 17. Amiri-Khorasani M, (2014) Acute Effects of Different Stretching Methods on Static and Dynamic Balance in Female Soccer Players. International Journal of Therapy and Rehabilitation (ISI Cited Publication), Vol 22, No 2.
 18. Amiri-Khorasani M, Ferdinand R. (2014) Kinematics Assessment of Soccer Instep Kicking in Less and More Experienced Players; Between Different Acute Stretching Methods. Journal of Sports Technology (ISI Cited Publication),.
 19. Amiri-Khorasani M, Kellis F. (2013) Static vs. Dynamic Acute Stretching Effect on Quadriceps Muscle Activity during Soccer Instep Kicking. Journal of Human Kinetics  (ISI Cited Publication), 38, 37-47.
 20. Amiri-Khorasani M, Sotoodeh V. (2013) The Acute Effects of Combined Static and Dynamic Stretch Protocols on Fitness Performances in Soccer Players, Journal of Sport Medicine and Physical Fitness (ISI Cited Publication), 53(5): 559 -65.
 21. Amiri-Khorasani M. (2013) Kinematics Analysis: The Acute Effect of Different Stretching Methods on Dynamic Range of Motion of Lower Extremity Joints during Soccer Instep Kicking, International Journal of Performance Analysis in Sport (ISI Cited Publication), 13(1): 190-199.
 22.  Amiri-Khorasani M, Fattahi, A. (2013) Acute Effect of Different Dynamic Stretching Methods on Anaerobic Performances in Soccer Players. Iranian Journal of Physical Activity and Health (ISC Cited Publication), 4(1): 17-22.
 23. Zaredeh- Mehrizi A, Aminai M, Amiri-Khorasani M. (2013) Effects of Traditional and Cluster Resistance Training on Explosive Power in Soccer Players. Iranian Journal of Physical Activity and Health (ISC Cited Publication), 4(1): 51-56.
 24. Molaei M, Shojaei M, Amiri-Khorasani M. (2012) Acute Effects of Different Stretching Method on High-Speed Motor Capacities in Soccer Players. International Journal of Applied Exercise Physiology (ISC Cited Publication), 13(1): 190-199.
 25. Amiri-Khorasani M, Sarafrazi S, Riyahi-Malayeri S, Sotoodeh V. (2012) Kinematics Analyses Related to Stretch Shortening Cycle during Soccer Instep Kicking after Different Acute Stretching. Journal of Strength and Conditioning Research (ISI Cited Publication), 26(11), 3010-3017.
 26. Sarafrazi S, Bt.Abdulah R, Amiri-Khorasani M. (2012) Kinematics Analysis of Hip and Knee Angles during Landing after Imagery in Females. Journal of Strength and Conditioning Research (ISI Cited Publication), 26(9), 2356–2363.
 27. Shojaei M, Amiri-Khorasani M. (2012) Kinematics Analysis of Lower Extremity Joints During Side Step Cutting Maneuver Related to Anterior Cruciate Ligament Injury in Soccer Players, World Journal of Sport Sciences (ISC Cited Publication), 7 (3): 145-148.
 28. Fattahi, A, Amiri-Khorasani M. (2012) Acute Effect of Different Stretching Methods on Power and Agility Performances in Different Soccer Positions World Journal of Sport Sciences (ISC Cited Publication), 7 (3): 140-144.
 29. Shojaei M, Amiri-Khorasani M. (2012) Effects of Gender on Kinematics of Landing Related to Anterior Cruciate Ligament Injury in Different Soccer Positions, International Journal of Sport Studies (ISC Cited Publication) 2(11), 542- 546.
 30. Fattahi, A, Amiri-Khorasani M. (2012) Effects of static and dynamic stretching during Warm-up on vertical jump in Soccer players, International Journal of Sport Studies (ISC Cited Publication) 2(10), 484- 488.
 31. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2010) Kinematics Analysis: Number of Trials Necessary to Achieve Performance Stability during Soccer Instep Kicking. Journal of Human Kinetics (ISI Cited Publication), 23, 1520.
 32. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2010) Electromyography Assessments of the Vastus Medialis Muscle during Soccer Instep Kicking between Dynamic and Static Stretching. Journal of Human Kinetic )ISI Cited Publication), 24, 35-42.
 33. Amiri-Khorasani M, Sahebozamani M, Tabrizi KG, Yusof A. (2010) Acute Effect of Different Stretching Methods on Illinois Agility Test in Soccer Players. Journal of Strength and Conditioning Research (ISI Cited Publication) 24(10), 2698-2704.
 34. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2010) Biomechanical Responses of Thigh and Lower Leg during 10 Consecutive Soccer Instep Kicks. Journal of Strength and Conditioning Research (ISI Cited Publication), 25(6): 1647-1652.
 35. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2010) Acute Effect of Static and Dynamic Stretching on Hip Dynamic Range of Motion (DROM) during Instep Kicking in Professional Soccer Players. Journal of Strength and Conditioning Research (ISI Cited Publication), 25(4): 1177-1181.
 36. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2009) Biomechanical Responses of Instep Kick between Different Positions in Professional Soccer Players, Journal of Human Kinetics (ISI Cited Publication), 22, 2128.

      مقالات پژوهشی (همایش های ملی و بین المللی)

 1. ناصری روحانی محمد، امیری خراسانی محمدتقی (1392) مقایسه زاویه والگوس زانو، بین فرود با پای برهنه بر روی سطوح باثبات و بی­ثبات در فوتبالیست­های مبتدی. سومین کنگره ملی دانشجویی افق­های نوین در علوم توانبخشی.
 2. فتاحی عباس، امیری خراسانی محمدتقی (1392) اثر روش­های مختلف کششی در طول گرم کردن بر توان و چابکی دانشجویان تربیت بدنی پسر. همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 3. ناصری روحانی محمد، امیری خراسانی محمدتقی (1392) مقایسه تعادل و میزان جایجایی زاویه­ای ران در پای برتر و غیربرتر در شوت فوتبال، بر روی دو سطح با ثبات و بی­ثبات. کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی؛ نیاز نسل فردا.
 4. سالاری اسکر مختار، زارع زاده مهشید، امیری خراسانی محمدتقی (1392) مقایسه تعادل ایستا و پویای دانش­آموزان عادی و کم توان ذهنی 11 تا 12 ساله در دو صفحه فرونتال و ساجیتال. کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی؛ نیاز نسل فردا.
 5. MohammadKazemi R, Amiri-Khorasani M. (2012) The assessment of entrepreneurial attitude in football clubs' manager of Iran. 3RD WORLD CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCCER.
 6. Ajorlou M, MohammadKazemi R, Amiri-Khorasani M. (2012) Evaluation of the place element from sport marketing-mix elements in football pro-league of Iran & comparing it with South Korea &Japan pro-league. 3RD WORLD CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCCER.
 7. Ajorlou M, MohammadKazemi R, Amiri-Khorasani M. (2012) The comparative study of promotion element among marketing-mix elements in football pro-league of Iran & comparing it with South Korea &Japan pro-league. 3RD WORLD CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCCER.
 8. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2011) The Role of Different Positions on Lower Extremity Kinematics During Soccer Instep Kicking. 4th AFC CONFERENCE ON SCIENCE AND FOOTBALL MEDICINE.
 9. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y, Sarafrazi S, Abdolhamid Daneshjoo. (2011) Injury prevention: Acute effect of diifeferent stretching on DROM during soccer instep kicking. 4th AFC CONFERENCE ON SCIENCE AND FOOTBALL MEDICINE.
 10.  Amiri-Khorasani M, Osman NA, MohammadKazemi R, Riyahi, S, Ashril Y. (2011) Kinematic Analysis related stretch shortening cycle during soccer instep kicking after different acute stretching. 4th AFC CONFERENCE ON SCIENCE AND FOOTBALL MEDICINE.
 11. Amiri-Khorasani M, Osman NA, MohammadKazemi R, Ashril Y. (2011) Electromyography assessment of the knee extensor during soccer instep kicking between acute of static and dynamic stretching. 4th AFC CONFERENCE ON SCIENCE AND FOOTBALL MEDICINE.
 12. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2011) Electromyography Assessment of the Knee Extensor during Soccer Instep Kicking Between Acute Of Static and Dynamic Stretching. 4th AFC CONFERENCE ON SCIENCE AND FOOTBALL MEDICINE.
 13. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2009) Acute Effect Of Static And Dynamic Stretching On Kinematics Of Lower Extremity During Instep Kicking In Professional Soccer Players. Proceedings of 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference.
 14. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2009) Kinematics Analysis During 10 Consecutive Instep Kicks In Soccer. 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference.
 15. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2009) Acute Effect of Different Stretching on Hip Range of Motion during Instep Kicking In Professional Soccer Players. The International Congress of Science and Football.

داوری مقالات تخصصی

 • طب توانبخشی (علمی-پژوهشی و ISC)
 • پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علمی-پژوهشی و ISC)
 • Journal of Physical Education and Sport Management (JPESM)
 • European Journal of Sports Science (EJSS) (ISI Cited Publication)
 • Educational Research Journal (ERJ)
 • Journal of Rehabilitation Research & Development (JRRD) (ISI Cited Publication)
 • International Journal of Therapy and Rehabilitation (IJTR) (SCOPUS Cited Publication)
 • PLoS Medicine (ISI Cited Publication)

پروژه های تحقیقی

 1. ورزش حرفه ای و روش های درآمدزایی بعنوان بنگاه اقتصادی، باشگاه های فوتبال تراکتور سازی و فجر سپاسی (1390)
 2. بررسی ایستگاه های تندرستی شهر کرمان و نجوۀ جذب بیشتر افراد عادی، ادارۀ کل ورزش وجوانان استان کرمان (1391)
 3. بررسی پایداری ایستا و پویا در بین دوچرخه سواران حرفه ای استان کرمان، ادارۀ کل ورزش وجوانان استان کرمان (1391)
 4. اثر روشهای کششی مختلف پویابر چابکی و توان بازیکنان فوتبال، دانشگاه آزاد، واحد بافق (1391)
 5. اثر روشهای مختلف کششی در طول گرم کردن بر قبلیتهای جسمانی بازیکنان فوتبال، دانشگاه آزاد، واحد زرند (1391)
 6. تجزیه و تجلیل بیومکانیکی آسیب ACL بعد از حرکت فرود از پرش و مانور برشی در بین بازیکنان فونبال مرد و زن استان کرمان، دانشگاه آزاد، واحد بردسیر (1391)

پایان­نامه­های راهنمایی شده

A comparison effect of traditional and TRX exercises on scapular kinematics, range of motion, the strength ratio,  proprioception and shoulder muscles activation in overhead athletes with shoulder impingement syndrome (Ph.D. Degree)

The effect oF the 11+ Programon Kinematical Risk Factors related to Anterior Cruciate Ligament Injury during Specific Soccer landing Task utilizing Error Scoring System. in Male Adolescent Soccer Players (Ph.D. Degree)

Effect of kinesio taping on ankle joint kinematics during landing on stable and instable surface in ankle sprain and health persons (Master Degree)

The effect of Compound Resistance Exercise (Elastic and free weight) Traditional Resistance exercise (free weight) On Kinematic Characteristics Of Counter movement Jump In men of physical Education Students (Master Degree)

Comparison kinematics parameters of lower extremities during vertical landing and landing to side block mechanism in man amateur volleyball (Master Degree)

Construct, validity and reliability of Combine Spinner bikes (Master Degree)

The comparison of kinematics parameters in lower limb during with and without predictable cutting side in male soccer players of Shahid Bahonar University of Kerman (Master Degree)

Assessment The immediate effect of static and dynamic stretching the quadriceps, hamstrings and twins on Knee joint Proprioception and Kinematics parameters of Lower Extremity during Gait Tasks in Children with developmental coordination disorder (DCD) (Master Degree)

Kinematics parameters comparison of lower extremity in counter movement jump at different minutes of simulated soccer game in soccer players of Kerman (Master Degree)

The impact of time of day on dynamic balance and gait among elderly with morning habitual time (Master Degree)

Acute effect postactivation potentiation after a plyometric stimulus and heavy-resistance combination with cache on kinematic features of conter movement jump in male Physical Education Students of Shahid Bahonar University of Kerman (Master Degree)

Comparison of 65% and 85% Post-Activation Potentiation Intensities on jumps height and angular velocity knee joint of male students aged 16 to 18 years old in Kerman in countermovement jump (Master Degree)

Impact of post-activation potentiation on 9-12 years old girl gymnasts’ semi-dynamic balance during walking on the balance beam in Kerman city (Master Degree)

The effect of relative lower leg length on stretch- shotening cycle kinematics in physical education female students at shahid bahonar university of kerman (Master Degree)

The effect of non-stability surface of support ieg on instep kick kinematics in soccer players of shahid bahonar university of kerman (Master Degree)

The Study of Kinematic patterns of the knee joint using three dimensional data in consecutive jumping and landing in male student of Physical education (Master Degree)

Comparison of muscles fatigue caused by any types of muscles contraction in countermovement jump in university of Shahid Bahonar football players (Master Degree)

Effect of kinesio taping on ankle joint kinematics during landing on stable and instable surface in anklie sprain and health persons (Master Degree)

The Scutects of Compound Resistance Exercise (Elastic and free weight) Traditional Resistance exercise (free weight) On Kinematic Characteristics Of Counter movement Jump In men of physical Education Students (Master Degree)

Comparison kinematics parameters of lower extrmities during vertical landing and landing to side block mechanism in man amateur volleyball (Master Degree)

Constract,validity and reliability of Combine Spinner bikes (Master Degree)

The comparision of kinematics parameters in lower limb during with and without predictable cutting side in male soccer players of Shahid Bahonar University of Kerman (Master Degree)

Assessment The immediate effect of static and dynamic stretching the quadriceps, hamstrings and twins on Knee joint Proprioception and Kinemetics parameters of Lower Extremity during Gait Tasks in Children with developmental coordination disorder (DCD) (Master Degree)

Kinemetics parameters comparison of lower extremity in counter movement jump at different minutes of simulated soccer game in soccer players of Kerman (Master Degree)

The impact of time of day on dynamic balance and gait among elderly with morning habitual time (Master Degree)

Acute effect postactivation potentiation after a plyometric stimulus and heavy-resistance combination with cache on kinematic features of conter movement jump in male Physical Education Students of Shahid Bahonar University of Kerman (Master Degree)

Comparison of 65% and 85% Post-Activation Potentiation Intensities on jumps height and angular velocity knee joint of male students aged 16 to 18 years old in Kerman in countermovement jump (Master Degree)

Impact of post-activation potentiation on 9-12 years old girl gymnasts’ semi-dynamic balance during walking on the balance beam in Kerman city (Master Degree)

The comparison of traditional cluster and undulating cluster resistance training and its effectson strenght and explosive power of soccer players (Master Degree)

To evaluate effect of perceptual-motor training on dynamic and static balance of students with intellectual disability

Effect of Soccer Specific Functional Fatigue on Lower Extremity Kinematic In Landing (Master Degree)

The coparison of navicular drop on asphalt and treadmill running in female 20 - 22 years old (Master Degree)

Effect of on genu valgum kinematics during conmter-movement jump physicals education girl students (Master Degree)

Comparing of knee joint behavior kinematics during counter movement jump in male soccer players between different surfaces (Master Degree)

A Kinematics compersion of Over Ground and Treadmill Walking before and after Fatigue Protocols in Femails Physical Education Student (Master Degree)

Effect of variation in stiffness of shoe sole and different height Ianding on kinematics Knee Joint in Single-Ieg Landing (Master Degree)

Comparison of Parameters of Knee Joint Kinematics between Two Squat Jump with and without Using TRX Suspension System in Male Kermanian s Basketball Players (Master Degree)

Comparison of lower extremities kinematic parameters during common injury mechanisms among male soccer and futsal players of kerman city (Master Degree)

Comparison of kinematic factors during landing whit inward and non-rotation tibia inadolesent bots volleyball team of kerman city (Master Degree)

Acute efficacy of insole and taping on coordination pattern of ankle joint during stance phase of runing in student with flatfoot at Bahonar University of kerman (Master Degree)

The effects of hip abductor muscle fatigue on dynamic balance and kinematics gait parameters among older adults 60-70 years (Master Degree)

Comparing Acute Effects of Two Different dynamic Stretching after functional fatigue on knee kinematics in male volleyball player (Master Degree)

             کتاب

 1. اساس الکترومیوگرافی (ترجمه)؛ جهاد دانشگاهی (1395، تحت چاپ)
 2. استعدادیابی و استعدادپروری در فوتبال (تألیف)، نشر پژوهشگران دانشگاهی (1393)
 3. بیومکانیک سیستم عضلانی اسکلتی (تألیف و ترجمه)، انتشارات فرهیختگان دانشگاه (1393)
 4. کفش و سلامتی (گرداوری)، انتشارات پژوهشی نوآوران شریف (1393)
 5. زبان تخصصی در بیومکانیک ورزشی (گرداوری)، انتشارات دانشگاهی فرهمند (1393)
 6. زبان تخصصی برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرداوری)، نشر پژوهشگران دانشگاهی (1393)
 7. آناتومی سیستم عضلانی اسکلتی (تألیف و ترجمه)، نشر پژوهشگران دانشگاهی (1393)
 8. علوم زیستی در فوتبال (گرداوری)، انتشارات پژوهشی نوآوران شریف (1393)
 9. علوم رفتاری و اجتماعی در فوتبال (گرداوری)، انتشارات فرهیختگان دانشگاه (1393)
 10. بیومکانیک ورزشی (ترجمه)، انتشارات پژوهشی نوآوران شریف (1393)
 11. بیومکانیک عضلات اسکلتی (ترجمه)؛ جهاد دانشگاهی (1393)
 12. اسلام و رشته­های ورزشی (گرداوری)، انتشارات فرهیختگان دانشگاه (1393)
 13. ورزش و تندرستی از منظر اسلام (گرداوری)، انتشارات فرهیختگان دانشگاه (1393)
 14. آناتومی فوتبال (تألیف و ترجمه)، انتشارات سیمین (1392)

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076