دوچرخه سواری

پنجشنبه 25 بهمن 1397

رئیس هیأت: هادی عاقلی                            شماره تماس: 09347692911

دبیر هیأت: مهدیه سادات موسوی نژاد             شماره تماس: 09123983298

 

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076