روز دوشنبه صورت می گیرد؛ پرونده اولین دوره لیگ والیبال بانوان بسته می شود/ اهدا جام قهرمانی به «دیپلمات» رونمایی از چهره قهرمان لیگ والیبال بانوان جزیره کیش 29 دی 1398

روز دوشنبه صورت می گیرد؛ پرونده اولین دوره لیگ والیبال بانوان بسته می شود/ اهدا جام قهرمانی به «دیپلمات» رونمایی از چهره قهرمان لیگ والیبال بانوان جزیره کیش

جام قهرمانی نخستین دوره مسابقات لیگ والیبال بانوان جزیره کیش - جام دیپلمات - روز دوشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه اهدا خواهد شد.